Zajęcia kulinarne – PIZZA

Wychowankowie grupy drugiej  w ramach zajęć kulinarnych przygotowali przepyszny posiłek dla wszystkich chłopców i pracowników zakładu. Zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze,  a chłopcy  mogli zapoznać się oraz utrwalić zasady higieny przygotowania posiłków, kultury spożycia oraz współpracy w grupie.