Szkoła i warsztaty

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi oraz Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami integracyjnymi funkcjonują w oparciu o zatwierdzony arkusz organizacji pracy placówki,
na podstawie którego tworzony jest plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły i warsztatów szkolnych oraz rozkład zajęć. Za działalność szkół oraz warsztatów szkolnych odpowiada Dyrektor Szkół, który jest bezpośrednim przełożonym pracowników szkół i warsztatów oraz podejmuje decyzje dotyczące uczniów i pracowników, a także odnoszące się  do funkcjonowania szkół i warsztatów w zakresie dydaktyki i organizacji pracy. Prawa i obowiązki uczniów, organizacja i funkcjonowanie szkół i warsztatów szkolnych określone są w Statutach szkół oraz Regulaminie warsztatów szkolnych. Podstawowym zadaniem warsztatów szkolnych jest organizowanie praktycznej nauki zawodu. Szkolenie zawodowe prowadzone jest w formie:

 

– zajęć edukacyjnych – realizacja przysposobienia do wykonywania określonej pracy (na poziomie szkoły podstawowej) 

Klasa w szkole

 

– praktycznej nauki zawodu (na poziomie szkoły branżowej)

– szkolenia rzemieślniczego

– kursów

Za właściwe szkolenie zawodowe, wychowanie uczniów, dobór asortymentu robót, wyposażenie pomieszczeń, gospodarkę parkiem maszynowym, gospodarkę narzędziową, kontrolę techniczną, odpowiednie warunki BHP w warsztatach szkolnych odpowiedzialny jest Dyrektor Szkół.

Autor: