Śladami Historii

30 października w ramach koła turystyczno-rekreacyjnego ,,DUCHY” udaliśmy się na wycieczkę do miejsca pamięci narodowej w Mniszku, by oddać hołd ofiarom masowych rozstrzeliwań dokonywanych przez Niemców w okresie drugiej wojny światowej. Na miejscu wychowankowie zapalili znicze, wysłuchali historii o tym miejscu, każdy miał czas na chwile zadumy. To była bardzo pouczająca dla nas lekcja o bohaterach i ich męczeńskiej śmierci w czasie II wojny światowej.

  Zdjęcie grupowe 5 osób, 2 osoby trzymają zniczeChłopak składający znicz pod tablicą historyczną poświęconą mieszkańcom świecia

Wychowankowie spoglądający na tablicę historyczną poświęconą nauczycielomWychowankowie wskazujący na pomnik przyrody

Wychowankowie z opiekunem idący śladami historiiWychowankowie spacerują śladami historii nieopodal krzyża