Śladami Historii

30 października w ramach koła turystyczno-rekreacyjnego ,,DUCHY” udaliśmy się na wycieczkę do miejsca pamięci narodowej w Mniszku, by oddać hołd ofiarom masowych rozstrzeliwań dokonywanych przez Niemców w okresie drugiej wojny światowej. Na miejscu wychowankowie zapalili znicze, wysłuchali historii o tym miejscu, każdy miał czas na chwile zadumy. To była bardzo pouczająca dla nas lekcja o bohaterach i ich męczeńskiej śmierci w czasie II wojny światowej.

Zdjęcie grupowe 5 osób, 2 osoby trzymają znicze

Zdjęcie grupowe 5 osób, 2 osoby trzymają znicze

Chłopak składający znicz pod tablicą historyczną poświęconą mieszkańcom świecia

Chłopak składający znicz pod tablicą historyczną poświęconą mieszkańcom świecia

  

Wychowankowie spoglądający na tablicę historyczną poświęconą nauczycielom

Wychowankowie spoglądający na tablicę historyczną poświęconą nauczycielo

Wychowankowie wskazujący na pomnik przyrody

Wychowankowie wskazujący na pomnik przyrody

Wychowankowie z opiekunem idący śladami historii

Wychowankowie z opiekunem idący śladami historii

Wychowankowie spacerują śladami historii nieopodal krzyża

Wychowankowie spacerują śladami historii nieopodal krzyża

 

 

Autor: Przemysław Konwiński