Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

10 sierpnia w ramach koła turystyczno-rekreacyjnego ,,DUCHY” udaliśmy się na wycieczkę edukacyjną do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Celem wycieczki było kształtowanie świadomości historycznej poprzez krzewienie wiedzy na temat II wojny światowej i kultywowanie pamięci o jej ofiarach.