KONKURS WIEDZY OGÓLNEJ

26.04.2021 r. przeprowadzony został konkurs w formie gry, wzorowanej na programie telewizyjnym
„Jeden z dziesięciu”.
Organizatorami konkursu byli nauczyciele Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.
Wychowankowie odpowiadali na pytania z następujących dziedzin wiedzy: biologia, chemia, fizyka,
historia, sport, język polski, język angielski, matematyka, geografia i ślusarstwo.
I miejsce zajął Rafał
II miejsce zajął Łukasz
III miejsce zajął Damian
Chłopcy bardzo dobrze przygotowali się do konkursu i poprosili o częstsze sprawdziany wiedzy tego typu.

Autor: Przemysław Konwiński