COVID-19

1. Rozmowy telefoniczne w trakcie pandemii COVID-19:

Od 01.09.2020 do odwołania wychowankowie mogą przyjmować  połączenia telefoniczne przychodzące w następujące dni:
a) środa: 19:00 – 21:00,
b) sobota: 19:00 – 21:00,
c) niedziela: 10:00 – 20:00 oraz przez SKYPE od godziny 10:00 do godziny 14:00,
d) święta: 10:00 – 20:00

2. Korespondencja listowna przychodząca oraz przekazy pieniężne w trakcie pandemii COVID-19:

Od 01.09.2020 do odwołania listy przychodzące do wychowanków oraz przekazy pieniężne są dezynfekowane zewnętrznie w wyznaczonym do tego miejscu
i dostarczane adresatom po upływie minimum 24 godzin.

3. Paczki przychodzące w trakcie pandemii COVID-19:

Od 01.09.2020 do odwołania paczki przychodzące do wychowanków są dezynfekowane zewnętrznie w wyznaczonym do tego miejscu i dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.

4. Odwiedziny w trakcie pandemii COVID-19: