Zakład Poprawczy w Świeciu
ul.Sądowa 12
86-100 Świecie

P. O. Dyrektora Zakładu Poprawczego:
Maciej Swakowski

52 331 21 41
fax automatyczny: 52 331 13 27 wew. 26

sekretariat@swiecie.zp.gov.pl